top of page

Online workshop

Komunikuji, komunikuješ, komunikujeme

Online setkání pro rodiče a učitele zaměřené na posílení komunikačních dovedností  při interakci s dětmi.

Získej přehled o vhodných komunikačních strategiích, nauč se vyjadřovat své myšlenky a pocity bez obav z možného konfliktu a poznej, jak budovat zdravý vztah nejen s dětmi.

Zasněžené Hory Úvodní Fotka na Facebook (1).png

Pro koho je workshop určený? 

Pomůže všem rodičům, kteří chtějí zlepšit svou komunikaci s dětmi.  Učitelům i (ne)pedagogickým pracovníkům, kteří hledají efektivní způsoby komunikace ve vzdělávacím procesu. A také každému, kdo si přeje posílit své komunikační dovednosti a mít zdravé a upřímné vztahy se svým okolím.

Obsah workshopu

Komunikace s dětmi

  • Jak volit správná slova a vhodný tón hlasu.

  • Strategie pro vyjádření pozitivní zpětné vazby a konstruktivní kritiky.

  • Komunikace jako prostředek budování důvěry a respektu.

  • Vytváření prostoru pro otevřenou a konstruktivní komunikaci.

  • Řešení potenciálních konfliktů a nedorozumění.

  • Spolupráce na podpoře vzdělávacího procesu dítěte.

Komunikace mezi učitelem a rodičem

Komunikace se sebou samým

  • Vyhodnocení vlastních komunikačních vzorců a postojů.

  • Sebereflexe a sebepoznání jako klíč k lepšímu porozumění sobě i druhým.

  • Techniky pro sebepodporu a udržení psychického zdraví.

21.5. 2024
18:00 - 19:30
cena 397,-

Chci být u toho

Praktické info

Workshop proběhne na platformě ZOOM s možností otázek a diskuse. Záznam workshopu bude k dispozici.

bottom of page